Önemsizleştirmeyeceğiz, alışmayacağız, laikliği kazanacağız!

14.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yayınladığı kararda Türkiye Cumhuriyeti’nde bir kamu kurumunun almış olduğu kararı ayetlerle desteklemeye çalıştığı görülmektedir. Recep Tayyip Erdoğan’ın 6. Din şurasında yaptığı konuşmada, “İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz” sözlerinden 3 hafta sonra alınan bu karar, Erdoğan’ın beyanlarının hayata geçirildiğini göstermektedir.

Cumhuriyet değerlerini yok sayarak bir İslam devleti kurma niyetinde olanların yaptıkları bu hamleleri önemsizleştirmeyeceğiz ve bunlara susarak alışmayacağız. Toplumsal olanın düzenlenişinde yetkili kurumların dinsel kaynaklar kullanması kabul edilemez. Laikliğin esas alındığı bir devlette herhangi bir dini kuralın referans alınması asla kabul edilemez. Bununla birlikte siyaseten hiçbir kırmızı çizgisi kalmayan muhalefet partilerinden ve tarikat liderlerinin elini öpen bakanlarla somutlanan yönetim anlayışından da bir beklentimiz yoktur. Şeri hukuk kurallarının hayatımıza sessiz sedasız sızdırılması amacını açıkça ortaya koyan bu metin derhal yürürlükten kaldırılmalıdır.

Cumhuriyet’in yurttaşları olarak yaşamımızı dini kaynaklarla biçimlendirmeye çalışanlara karşı laikliği kazanacağız.