Liseliler Mücadeleye Çağırıyor

Ülkemiz uzun bir süredir AKP’nin gerici ve piyasacı düzeni tarafından kuşatılmış durumda. İyiye ve güzele dair ne varsa yasaklayan, gençliğimizi ve geleceğimizi elimizden almak için önüne geleni ardına koymayan, memleketin başına kara bulut gibi çökmüş halk düşmanlarıyla karşı karşıyayız.

İyi bir üniversite kazanabilmek ve geleceğe biraz olsun umutla bakabilmek için uğraşan milyonlarca liseli yıllardır neler çekmedi ki bu iktidarın elinden? Çok da uzak olmayan bir zamanda, iktidar ortağı oldukları cemaatle bir olup sınav sorularını mı çalmadılar, tarikatların eline bırakılan yurtlarda abi-ablaların gerici sohbetleri mi teşvik edilmedi, müfredatı bilimsel temellerden uzaklaştırarak dindar-kindar nesil yaratmanın derdine mi düşmediler, yoksa bunlar yetmezmiş gibi nitelikli eğitimi yalnızca parası olanın satın alabildiği bir düzen mi yaratmadılar?

Bütün bunlar biz bu ülkede doğduğumuz, büyüdüğümüz ve gelecek hayalleri kurduğumuz sırada oldu. Yoksul halkın çocukları gerici ve piyasacı düzende geleceksizliğe mahkum edildi. Cumhuriyetin tüm ilerici kazanımları AKP iktidarı elinde paramparça edildi. Onların elindeki ülkede bilimsellik yerini dindarlığa, yurtseverlik yerini kindarlığa bıraktı. Sömürü ve açgözlülük normalleşti; “insan, doğası gereği hırslıdır” denilerek toplumsal olan hayat bireyselliğe indirgendi.

Geçtiğimiz iki yıldır dünyamızı esir alan salgın ise insanların bu sorunları tüm yakıcılığıyla görmesini sağladı. Özel okul patronu “eski” Milli Eğitim Bakanı’nın “Online eğitimde zirveye oynuyoruz” benzeri beyanlarının aksine, eğitime erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Turizm patronları için değiştirilen sınav tarihleri ve gevşetilen salgın önlemleri ise toplum sağlığının yerine patron çıkarlarının konduğunu gösterdi. Sonuç olarak, salgının atlatılması ve okulların yeniden açılması mümkünken, bilinçli olarak bu tercih edilmedi ve biz liseliler bununla yaşamaya mecbur bırakıldık.

Bizim bu duruma seyirci kalmamızı bekliyorlar. Yoksulun her geçen gün daha da yoksullaşmasına; laikliğin, cumhuriyetin yok edi­lmesine sessiz kalmamızı istiyorlar. Fakat unuttukları bir şey var. Bu memleketi kimseye bırakma niyetimiz yok. Bugüne kadar gençlik memleketine ve geleceğine sahip çıktı. Bugünden sonra da çıkmaya devam edecek.

Bu Memleket Bizim!

Bizler ülkemizin dört bir yanında eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği savunan Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi devrimci gençleriz. Liselerde ve üniversitelerde anti-emperyalizmin, laikliğin, cumhuriyetçiliğin ve devrimciliğin bayrağını yükseltiyor, meclislerde örgütlenerek beraber karar alıyor, ülke sorunlarına beraber çözüm arıyoruz. Çünkü biliyoruz, burası bizi geleceksizliğe ve umutsuzluğa mahkum etmek isteyenlerin değil; güzel günler göreceğine inanan milyonların ülkesi. Bozuk düzenin yarattığı eşitsizliğe karşı aydınlanmayı, eşit yurttaşlığı ve cumhuriyeti savunanların ülkesi.  AKP’nin, mafyanın veya yobazların değil; yurtseverlerin, laikliği savunanların ve devrimcilerin ülkesi. Burası bizim ülkemiz ve biz ülkemizi çok seviyoruz!

Eşit yurttaşlık kapitalizmin çelişkileri içerisinde elde edilebilecek bir durum değil. Günümüzde adeta halkın ensesine çöken bir çete halini almış sermaye düzeninin yıkılmasıyla eşit yurttaşlığı elde edebileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle mücadelemizde sosyalist cumhuriyeti kuracak kuşağı yaratma iddiasını taşıyoruz.

Ne yapacağız?

Gericiliğe karşı laikliği savunacağız. Ülke kaynaklarımızın talan edilmesine, piyasacılığa karşı kamuculuğu savunacağız. Yıllardır iktidarda olanlara, ülkemizi iç ve dış politikadan tutun ekonomiye kadar her alanda bataklığa sürükleyenlere karşı, ülkemizi bu bataktan kurtaracağız. Bir cemaatin yerine başka bir cemaati koymaya çalışanların tersine, cemaat ve tarikatlara karşı amasız, fakatsız topyekun mücadele edeceğiz. Başkanlık sevdasına son verecek, cumhuriyeti yeniden kazanacağız. Birileri çıkar ilişkilerini öne çıkarmaya çalışıyorsa, onun karşısında dayanışmayı öne çıkartacak; insanlığı savunacağız. Ülkemizin kaderini elimize alacak, aydınlık geleceği kazanacağız. Bunların hepsini seninle beraber yapacağız. Bu yüzden seni de aramızda görmek, seninle beraber mücadele etmek istiyoruz.

Anlamak Çözmeye Yetmez

Sensiz Olmaz

FKF’ye katıl!