Fikir Kulüpleri Federasyonu Nedir?

FKF’ye kimler üye olur? FKF Nasıl Çalışır?

Fikir Kulüpleri Federasyonu; son yılların en büyük gençlik eylemleri sonucunda doğmuş, “yeni bir kültür, yeni bir üniversite, yeni bir ülke” hedefiyle yola çıkmış bir gençlik örgütüdür. Özgürlük, eşitlik, cumhuriyet ve sosyalizm için mücadele eden üniversiteliler ve liseliler tarafından kurulmuştur. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Gençliğin Mücadele Programı’nı sahiplenen herkes FKF’li olabilir.

Fikir Kulüpleri Federasyonu, bulunduğu üniversitelerde ve liselerde meclisler üzerinden örgütlenir ve mücadele eder. Meclisler; FKF üyelerinin ülke sorunlarını tartıştığı, bulunduğu alanlarda gençliğin sorunlarına çözümler ürettiği karar alma organlarıdır. Her kampüste ve lisede o alandaki gençliği buluşturmak için meclisler kurmak hedeflenir. Meclislerimizde alınan kararlar tüm üyelerin tartışmasıyla benimsenir ve alınan ortak kararlar herkesin katkısıyla hayata geçirilir.

Üniversitelerdeki kültür, sanat, siyaset ve bilim toplulukları Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi olabilir. FKF üyesi kulüpler, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili nitelikli üretimler yapmayı başa yazarken bir yandan da FKF’nin siyasi doğrultusuyla kendi üretimlerini buluşturacak yollar ararlar. Merkezi kurullarımız her yıl yaptığımız kongrelerle yeniden seçilir.

FKF nasıl bir memleket istiyor ve bunun için neler yapıyor?

FKF, memleket ne zaman gençliğe ihtiyaç duyarsa umut ve güç vermek için oradadır. Tıpkı Gezi Direnişi’nde kuşağımız gençliğinin yaptığı gibi.

Bugünün en önemli mücadelesinin laikliği ve Cumhuriyet’i yeniden kazanmak; kurulacak yeni cumhuriyetin gerçekten “kimsesizlerin kimsesi” olmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Emekten yana bir Cumhuriyet kurmak için bugünden mücadeleyi yükseltiyoruz. FKF hiçbir zaman cemaatlerce, tarikatlarca kandırılmadı. Bir cemaatin yerine başka bir cemaati koymaya çalışanların aksine cemaat ve tarikatlara karşı amasız, fakatsız mücadele etti. Kandıramadıkları FKF’liler laikliği bu ülkede yeniden kuracak. FKF memleketi soyup “aynı gemideyiz” diyenlerin yalanlarına aldanmadı. Aldatamadıkları gençler yağma ve talan düzenlerini yıkacak. Başkanlık adı altında saltanat sürenlerin saltanatına son verecek. Bunun için ilerici, aydınlanmacı ve kamucu gençliğin en geniş cephesini kurma görevini üstleniyoruz. Yalnızlaştırılan gençliğe değiştirme gücünü hatırlatmak için üniversitelerde, liselerde ve mahallelerde dayanışma ağları kuruyoruz. Kâr hırsıyla insan canının hiçe sayıldığı, doğanın talan edildiği, bilim ve sanatın içinin boşaltıldığı yerde insan olmanın onurunu savunuyoruz.

Umut örgütlenecek, büyüyecek, güçlenecek. Umut sensin. Sensiz olmaz, FKF’ye katıl!